Cẩm Nang đồng hành, đồng hành cùng nhân sỹ võ lâm

Đúng như tên gọi Cẩm nang tân thủ sẽ là người bạn thân thiết cho các chư vị võ lâm trong quá trình bôn tẩu giang hồ.

Trong cuốn cẩm nang mang rất nhiều tính năng như:

Tính năng máy chủ - Hoạt Động
Tính năng nhân vật - Hỗ Trợ tân thủ

     

Tính năng máy chủ - Hoạt Động

 Ở đây bao gồm các hoạt động bạn có thể tham gia ở trên máy chủ Tương Phùng !

    

Tính năng nhân vật - Hỗ Trợ tân thủ

Nhận hỗ trợ kỹ năng 1x - 6x 
Nhận thưởng theo đẳng cấp
Nhận bí kíp kỹ năng 90
Thay đổi danh hiệu
Giải kẹt nhân vật
Hủy vĩnh viễn các vật phẩm