Hoạt động mở máy chủ mới

Thời gian

  • Máy chủ sẽ tiến hành thử nghiệm đến hết ngày 9/02.

Nội dung

Mở toàn bộ các tính năng và các hoạt động có liên quan.
Mở chức năng nhận trang bị và vật phẩm miễn phí tại NPC Tân Thủ Quan
Đối tượng: toàn bộ người chơi trong máy chủ Võ Lâm Tương Phùng đều có thể tham gia.
Trong thời gian tham gia nếu quý nhân sỹ nào phát hiện lỗi mong rằng sẽ báo lại Bổn trang chủ để tại hạ fix lỗi trong thời gian sớm nhất có thể nhằm chuẩn bị cho hoạt động đua TOP sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ.

Hoạt động đua top Cao thủ

Thời gian

Hoạt động đua TOP cao thủ của máy chủ Võ Lâm Tương Phùng sẽ diễn ra từ 12h sáng ngày 09/02 đến 12h trưa ngày 11/02.

Nội dung

Đóng toàn bộ các hoạt động và tính năng có liên quan đến điểm kinh nghiệm.
Trong thời gian đua TOP nhân sỹ nào đạt được đẳng cấp cao nhất đứng trong TOP 10 cao thủ trong bảng xếp hạng đằng cấp sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng (danh sách phần thưởng quý nhân sỹ vui lòng xem bên dưới).
Danh sách gồm TOP 10 cao thủ trong bảng xếp hạng tổng và TOP 3 người trong cao thủ của môn phái.

Phần thưởng cho các cao thủ đẳng cấp và môn phái

Dưới đây là danh sách các phần thưởng dành cho TOP 10 cao thủ và TOP 3 người trong môn phái

Thứ hạng Phần thưởng Nổi bật
TOP 1 Cao thủ 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
2 Tẩy Tuỷ Kinh
2 Võ Lâm Mật Tịch
TOP 2 Cao thủ 1  Xích Thố
1 Tẩy Tuỷ Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
TOP 3 Cao thủ 1 Đích Lô
1 Tẩy Tuỷ Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
TOP 4 Cao thủ
1 bộ Tử, Lam, Lục Thuỷ Tinh
1 Tẩy Tuỷ Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
TOP 5 -10 Cao thủ

1 Tẩy Tuỷ Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch

III. Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 99

Thời gian Đua Top:

Từ 12h00 ngày 09/02 trở đi

 Thể Lệ:

Đối tượng: Nhân vật đạt level 99 trở lên mới nhận thưởng được.

Số lượng: Chỉ có 10 nhân vật nhận đầu tiên mới có phần thưởng

 Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có th ứ tự nhận đầu tiên (từ 1 – 10).
 Khi đã đủ 10 nhân vật nhận thưởng thì không thể tiếp tục nhận thưởng.
 Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 01 lần phần thưởng.
 Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 58 ô trống.

 Phần thưởng:

 Cơ chế phát thưởng: Nhân vật đầu tiên đạt cấp 99 và đến NPC để nhận thưởng sẽ nhận được phần thưởng Top 1. Người thứ 2 sẽ nhận phần thưởng Top 2. Tương tự với các thứ hạng khác
 Hệ thống sẽ tính thứ hạng dựa trên thứ tự nhận thưởng tại NPC, chứ không căn cứ vào thời gian đạt level 99 (Ví dụ đạt level 99 nhưng không đến nhận thưởng thì không tính)
 Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên từ 1 đến 10:
Thứ tự phần thưởng Phần thưởng Số Lượng
TOP 1 

An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên (Thuộc tính ngẫu nhiên)

1
TOP 2  Bộ trang bị Định Quốc ( Thuộc Tính Ngẫu Nhiên) 1
TOP 3  Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử 1
TOP 4 -10
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (60 ngày) 1

IV. Sự Kiện Đua Top Dã Tẩu  

1. Thời gian diễn ra: Từ 12h00 ngày 09/02 - hết ngày ngày 20/02 

2. Nội Dung

Nhân vật đạt mốc hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu theo bảng dưới đến đối thoại với NPC Đua Top Hào Kiệt nhận thưởng

Mốc Nhiệm Vụ Phần thưởng Tính Chất
Mốc 400 

1 Tẩy Tuỷ Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch

Khoá, 30 Ngày
Mốc 300 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
10 vạn Lượng
Khoá, 30 Ngày
Mốc 200 1 Tử Thuỷ Tinh Khoá , 30 Ngày
Mốc 150
1 Lam Thuỷ Tinh Khoá, 30 Ngày
Mốc 100 1 Lục Thuỷ Tinh Khoá, 30 Ngày
Mốc 50 5 Thiên Thảo Lộ
3 vạn Lượng
Khoá, 30 Ngày

Ghi Chú

Ứng với mỗi mốc, nhận thưởng 1 lần/ nhân vật.
Ở mỗi mốc, nếu chưa nhận thưởng mà sau đó vượt quá điều kiện mốc haonf t hành thì được bảo lưu lại nhận sau
Yêu cầu hành trang còn it nhất 10 ô trống.

V. Sự Kiện Bang Hội Đạt 100 Thành Viên Trở Lên

Nội dung:

Dành cho các bang hội đạt 100 thành viên trong máy chủ Thái Sơn

Thể Lệ:

Khi Bang Chủ đạt được 100 thành viên trong bang hội, chụp hình gửi lên Group Fanpage sẽ nhận được code (Chỉ có bang chủ mới nhận được phần thưởng)

Phần thưởng:

Mỗi bang hội sẽ nhận được 100 Code (gửi cho Bang Chủ) với phần thưởng dưới:

STT Phần Thưởng Đồng Thời Số Lượng  Ghi Chú
1 Quế Hoa Tửu 1 Khoá, 7 Ngày
2 Đã Tẩu Lệnh 2 Khoá, 7 Ngày
3 Tiên Thảo Lộ 3 Khoá, 7 Ngày

Các lưu ý

Trong thời gian lấy TOP cao thủ xin phiền các vị nhân sỹ đã xuất sư vui lòng trở lại môn phái để lấy danh sách 1 cách công bằng nhất.
Người nằm trong TOP cao thủ sẽ không được nhận TOP môn phái, TOP môn phái sẽ bắt đầu tính từ người tiếp theo.
Trong thời gian hoạt động nếu Bổn trang chủ phát hiện thành viên nào gian lận sẽ tiến hành đưa lên đảo đến hết thời gian đua TOP sẽ được thả về.
Danh sách các cao thủ nhận phần thưởng sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc đua TOP, tuy nhiên phần thưởng sẽ được trao đến 18h cùng ngày vì vậy cao thủ nào có khiếu nại liên quan cần liên hệ với Bổn trang chủ để tiến hành rà soát và kiểm tra lại.