Hướng dẫn khởi động Auto Train

Để khởi động Auto Train - VLBS có 2 cách:

Cách thứ nhất: khởi động từ màng hình Desktop

Để khởi động từ mành hình Desktop yêu cầu quý nhân sĩ phải chạy file AutoUpdate trước, sau đó màng hình Desktop sẽ xuất hiện Icon Auto màu xanh, nhấn vào Icon này để mở Auto và sử dụng.

Cách thứ hai: khởi động từ AutoUpdate

đầu tiên quý nhân sĩ khởi động AutoUpdate lên sau đó nhấn vào nút "Tùy chọn"

tiếp theo nhấn vào ô "Khởi động Auto VLBS" và nhấn "Chấp nhận"

như vậy thì AutoUpdate sẽ tự khởi chạy Auto mỗi khi quý nhân sĩ muốn vào game.

Lưu ý: nếu Auto của quý nhân sĩ bị lỗi Font thì có thể làm cách như sau:

vào thư mục Auto có trong patch game của Võ lâm Sơn Hà Tích Sử và tìm tập tin VN.FONT

sau đó tiến hành cài đặt là có thể sử dụng Auto với tiếng việt