Liên đấu - hình thức đơn đấu tự do

Đơn đấu tự do - là cuộc tỷ võ mang tính chu kỳ. Tổng cộng được chia làm 2 đẳng cấp, người chơi từ cấp 80 đến 119 tham gia thi đấu Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất, người chơi từ cấp 120 trở lên tham gia đấu Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu.

Thông tin thêm về hoạt động trong game.

Để xem thêm về hoạt động quý nhân sỹ có thể xem thêm tại Cẩm nang đồng hành.

Hình thức

Các nhân sỹ muốn tham gia cần đến gặp Võ lâm truyền nhân tại thất đại thành thị để tham gia báo danh.

Thời gian tham gia báo danh thi đấu

Ngày trong tuần Tổng số trận Thời gian
Từ thứ 2 đến thứ 6 4 Từ 19h đến 20h
Thứ 7 và chủ nhật 8 Từ 18h đến 19h, 19h đến 20h

 

Đến cuối tháng 4 nhân sỹ có số điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được danh hiệu và vòng sáng.
Người chơi có thể dùng điểm tích lũy để mua các vật phẩm giá trị trong Shop liên đấu tại Võ lâm truyền nhân.