Nhận thưởng theo mốc đằng cấp nhân vật.

Để nhận được phần thưởng yêu cần các nhân sỹ phải đạt đến đúng mốc đẳng cấp quy định mới có thể nhận thưởng
Phần thưởng vô cùng phong phú và giá trị, bao gồm trang bị, vật phẩm và ngựa,...

NPC Liên quan phụ trách trao thưởng

Quý nhân sỹ có thể đến gặp Lễ Quan tại các tân thủ thôn và thành thị để tiến hành nhận lại Cẩm Nang

Tân Thủ. 

Các mốc đẳng cấp có thể nhận thưởng

Click chuột phải vào Cẩm Nang Tân Thủ để tiến hành nhận quà theo đẳng cấp!

Để nhận được phần thưởng quý nhân sỹ phải đạt đến các cấp độ: 20, 30, 40, 50, 60

 

Quý nhân sỹ có thể nhận theo đẳng cấp mình đã đạt được. 

* Lưu ý : Bạn phải nhận phần thưởng mốc thấp trước khi nhận thưởng mốc đẳng cấp cao hơn