Phong Hỏa Liên Thành

Công nguyên năm 1160, vua nhà Kim Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng xua quân nam hạ, mưu đồ chiếm đoạt Trung Nguyên màu mỡ. Nhận được hung tin, Tống Quân cũng chuẩn bị nghênh địch. Thế giới Võ Lâm lại chuyển mình nổi giận - Một thời kỳ binh đao khói lửa không thể nào tránh khỏi.

Thông tin thêm về tính năng Phong hỏa liên thành

Thông tin trong game về tính năng Phong hỏa liên thành quý nhân sỹ có thể xem thêm ở Cẩm nang đồng hành

Hoạt động

Trước thời gian hoạt động Phong Hỏa Liên Thành diễn ra 30 phút, Quý đồng đạo có thể đến gặp Vệ Binh Thành Đô, Tương Dương, Lâm An, Đại Lý, Dương Châu, Biện Kinh, Phượng Tường tham gia thủ thành.

Mỗi lần diễn ra hoạt động đều có thông báo trên kênh thế giới, quý đồng đạo có thể xem để biết thời gian tham gia.

Người chơi cần đến gặp vệ binh thành môn để báo danh tham gia.

Sau khi báo danh quý nhân sỹ sẽ được đưa đến bản đồ mới

Khi hoạt động bắt đầu, quân lính sẽ bắt đầu xuất hiện

Phần thưởng

Trong quá trình tham gia hoạt động, Quý đồng đạo đánh bại NPC đối phương sẽ nhận được điểm kinh nghiệm nhất định, và có xác suất nhận được vật phẩm quý giá khác.
Kết thúc mỗi đợt thủ thành thành công, Quý đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng giá trị khác.