Tín sứ - Phong kỳ tọa độ

Nhiệm vụ tín sứ mỗi ngày quý đồng đạo sẽ nhận được lượng kinh nghiệm thưởng và danh vọng, phúc duyên cực lớn.

Xem thêm thông tin trong game

Quý nhân sỹ có thể xem thêm thông tin Ingame ở Cẩm nang đồng hành.

Địa điểm tham gia

Quý nhân sỹ có thể đến gặp Dịch Quan tại 7 đại thành thị gần xa phu để tiếp nhận nhiệm vụ tín sứ và tham gia bản đồ phong kỳ.

Sau đó người chơi sẽ được đưa đến bản đồ đặc biệt, tới chỗ Dịch quan để tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

Trong bản đồ, quý nhân sỹ có thể đánh quái hoặc chạy đến tiếp xúc các điểm tọa độ để nhận thưởng.

Phần thưởng trong bản đồ

Tên nhiệm vụ Kinh nghiệm trong bản đồ Kinh nghiệm khi trả nhiệm vụ
Đánh quái bản đồ 15.000/1 quái 5.000/1 quái
Tiếp xúc tọa độ 5.000/1 tọa độ 15.000/1 tọa độ

Trả nhiệm vụ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quý nhân sỹ có thể chạy đến điểm màu vào ở hình dưới để tiến hành thoát khỏi bản đồ và trả nhiệm vụ tại Dịch quan để nhận thưởng.

Một số lưu ý

Khi diễn ra hoạt động sẽ có thông báo trên kênh thế giới, quý đồng đạo nhớ chú ý.
Nhân sỹ nào bị chết trong bản đồ sẽ được đưa về trung nguyên.
Các điểm tích lũy trong bản đồ sẽ được cộng dồn cho toàn bộ các thành viên trong tổ đội. 
Thay mặt Võ Lâm Sơn Hà Tích Sử bổn trang chủ chúc các nhân sĩ tham gia trò chơi vui vẻ.